Praćenje radne efikasnosti ProcessMan

Evidencija radnog vremena je temelj svake analize i planiranja u oblasti upravljanja ljudskim resursima. No, ona daje odgovor samo na pitanja kad je ko dolazio, boravio ili odlazio iz kompanije. Pravi problem zapravo predstavlja problematika radne efikasnosti, jer tek ona daje odgovor na pet ultimativnih pitanja : ko, kada, šta, kako i koliko radi.

Često se tek nakon uvođenja ovakvog rješenja ispostavi da za jedan te isti proces jedan zaposlenik treba 40% više ili manje vremena od drugog. Analizom procesa dobijamo veoma bitne informacije o radnoj efikasnosti, koja nam daje zapravo pravu sliku jedne organizacije.

Korist ovakvog rješenja je višestruka: Planeri mogu računati s određenom efikasnošću zaposlenika, koje može rezultirati potrebom za smanjenjem broja zaposlenika, ali i potrebom za angažovanjem dodatne radne snage

SoftMatic nudi vlastito rješenje za evidentiranje radne efikasnosti PrrocessMan