WarehouseMan

WarehouseMan predstavlja naše vlastito rješenje sistema za skladišno poslovanje. Razvijen je prema zahtjevima tržišta i veoma prilagodljiv. Tako imamo više edicija ovog rješenja zavisno od toga kojoj branši je prilagođen :


Manufacturing Edition – ova varijanta u sebi sadrži sve specifikume proizvodnje kao branše. Upravljanje sirovinama, polu-fabrikatima i gotovim proizvodima jesu elementi cjeline, koju nalazimo samo u proizvodnji. Dakle, iako je proizvodnja jako širok pojam, uspjeli smo da pomirimo brojne zahtjeve tržišta i integrišemo ih u visoko-kvalitetno rješenje.


Telecom Edition – telekomunikaciona verzija sadrži takođe nekolicinu specifikuma, bez kojih ovo rješenje ne bi moglo biti primjenjivo u toj industriji. Širok spektar uređaja i njihovih pripadajućih podataka traži veoma precizno upravljanje ovom opremom.


3PL Edition – varijanta za kompanije, čije jezgro poslovanja predstavlja transport i logistika, odnosno skladišno poslovanje. Ova edicija nosi i specifikume vezane za transport.


Military Edition – posebna varijanta skladišnog poslovanja obzirom na senzibilnost podataka. Poštivanje internacionalnih vojnih standarda, interoperabilnost sa drugim organizacionim jedinicama i sigurnost aplikacije i baze podataka su samo neke od važnijih karakteristika ove edicije.


Retail&Distribution – varijanta skladišnog poslovanja koncipirana za klasično trgovačko i distributivno poslovanje. Nosi sve značajke i funkcionalnosti ovih dvaju načina poslovanja. Upotreba klasičnih bar kod i modernih RFID identifikacionih tehnologija je takođe podržana.

Rješenje prilagođeno industrijama i potrebama

  • Manufacturing Edition
  • Telecom Edition
  • 3PL Edition
  • Military Edition
  • Retail&Distribution