Vaš životni i radni prostor zaslužuje sigurnost

Video nadzor je danas postao uobičajena potreba u oblasti sigurnosti. Bez obzira da li je u pitanju nadzor objekata, personala ili terena, video nadzor je danas jedan od alata bez kojeg se teško može zamisliti rad sigurnosnih struktura, a postao je i jedan od osnovnih načina zaštite imovine.

SoftMatic danas nudi klasičnu i cloud varijantu video nadzornih sistema za velike i male korisnike.

Prednosti

  • Live view
  • Snimanje i reprodukcija
  • Upravljanje kamerama
  • Centralni sistem upravljanja
  • Podrška za mobilne uređaje
  • Jednostavnost upotrebe i administracije